Game dàn trận thời Tam Quốc Three Kingdoms cực dễ thương

Ngoài những trận đánh long trời lở đất thì quá trình kiến thiết gây dựng nên một quốc gia cũng là yếu tố để Mini Warriors: Three Kingdoms cũng được coi là một game chiến thuật hấp dẫn. Người chơi ban đầu từ tòa thành chính sẽ liên tục thực hiện những cuộc chinh phạt…